Tag: Ethiopian diaspora holds pro-Abiy rallies

Politics
bg
Ethiopian diaspora holds pro-Abiy rallies, denounce Biden

Ethiopian diaspora holds pro-Abiy rallies, denounce Biden

Ethiopian diaspora holds pro-Abiy rallies, denounce Biden